Veiligheid:

 1. De deelnemers dienen zorg te dragen voor een zo veilig en deugdelijk mogelijke zeepkist die bestand is tegen de afdaling, het af te leggen parcours en de eventuele hindernissen,
 2. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan,
 3. De bestuurder en bijrijder zijn verplicht om een integraalhelm te dragen tijdens de race. (Handschoenen, knie- en elleboog beschermers worden aangeraden) Het niet dragen van een helm zal leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van de race. Fiets helmen zijn niet toegestaan.
 4. De bestuurder dient te allen tijde de veiligheid van zichzelf en anderen hoog in het vaandel te houden.

 

Zeepkist zelf:

 1. Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken. Deze moeten gedurende de race continu de grond raken. Een fiets met zijwielen is dus niet toegestaan,
  • De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting, welke door de bestuurder veilig en stabiel te bedienen is gedurende de afdaling,
  • De zeepkist moet over een rem beschikken die de zeepkist tijdens de race binnen redelijke termijn kan afremmen, én tot stilstand kan brengen,
  • De zeepkist mag niet langer zijn dan 2½ meter,
  • De zeepkist mag niet breder zijn dan 1½ meter,
  • De zeepkist mag inclusief rijder niet hoger zijn dan 1½ meter,
  • De zeepkist mag op geen enkele wijze van aandrijving voorzien zijn,
  • De zeepkist moet voorzien zijn van één of meerdere deugdelijke en veilige zitplaatsen,
  • De zeepkist zonder bestuurder mag niet zwaarder zijn dan 80 kilo.
 2. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze behoudt zich het recht om een zeepkist te weerhouden van de race,
 3. Startnummers worden na de technische controle uitgereikt en moeten duidelijk zichtbaar op de zeepkist worden aangebracht,
 4. Een deelnemend team mag maximaal bestaan uit 4 personen,
  De zeepkist moet gedurende de manche door 1 en dezelfde bestuurder bestuurd worden,
 5. De bestuurder en bijrijder zijn verplicht om een integraalhelm te dragen tijdens de race. (Handschoenen, knie- en elleboog beschermers worden aangeraden) Het niet dragen van een helm zal leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van de race. Fiets helmen zijn niet toegestaan.
 6. De bestuurder dient te allen tijde de veiligheid van zichzelf en anderen hoog in het vaandel te houden.
 7. Bij ernstige overtredingen kan de organisatie beslissen de deelnemer(s) per direct te diskwalificeren.
 8. De tijdwaarneming geschiedt aan de hand van een elektronische tijdwaarneming, over de uitslag van deze waarneming kan niet worden gereclameerd.
 9. Tijdens het rijden zullen de deelnemende teams beoordeeld worden op snelheid, originaliteit en meeste pech. Dit wordt bepaald door de aangestelde jury. Tegen deze uitslag kan geen bezwaar gemaakt worden.
 10. De deelnemende teams worden ingedeeld in twee categorieën t.w. 12 en ouder en jonger dan 12. Afhankelijk van de leeftijd van het oudste teamlid zullen de teams door de organisatie ingedeeld worden.
 11. In beide categorieën zal de snelste tijd over de drie manches bepalend zijn.
 12. De start volgorde en deelname nummers zullen bepaald worden door de organisatie.
 13. Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden via een inschrijfformulier dat verkregen is via deze website. Het team verklaart dat men kennis heeft genomen van het reglement en het reglement te accepteren.

Skelterrace

 1. Deelname ook hier geheel op eigen risico.
 2. Botsen leidt tot directe diskwalificatie.
 3. Deelname vanaf 10 jaar. Ben je onder de 16 jaar, dan moet je je startbewijs samen  met een ouder ophalen.
 4. Deelnemers dienen nuchter te zijn. 

 

Aansprakelijkheid:

 1. De deelname aan de Oranje Zeepkistenrace Beek Berg en Dal is geheel op eigen risico van de deelnemers,
 2. De organisatie van de Oranje Zeepkistenrace Beek Berg en Dal is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van deelnemers aan de race,
 3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwer), die wordt toegebracht door deelnemers of andere toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.